Security

AppComm is in het bezig van het Data Pro Certificate en is opgenomen in het Data Pro Register. Wij vinden het van groot belang om de gegevens die onze opdrachtgevers en relaties aan ons toevertrouwen goed te beheren en hebben daarom besloten om naast de reguliere AVG regels deze stap te zetten.

De Data Pro Code is door onze branchevereniging NLdigital opgesteld als een nadere uitwerking van de verplichtingen voor data processors (verwerkers) op grond van artikel 28 Avg en is van toepassing op verwerkingen in Nederland. De Data Pro Code geeft concrete gedragsregels voor verwerkers. De kern daarvan vormen de informatieplichten voor de data processor en de verantwoording door middel van toezicht.

2022_07_appcomm-185

Goedgekeurd door Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Data Pro Code is de eerste gedragscode onder de AVG die de AP heeft goedgekeurd. Monique Verdier, vicevoorzitter AP zegt hierover: “Mensen vertrouwen hun persoonsgegevens toe aan organisaties. En die organisaties vertrouwen die gegevens vaak weer toe aan de producten en diensten van bedrijven uit de digitale sector. Dat maakt dat heel veel mensen uiteindelijk van deze code zullen profiteren.”

AppComm is erg trots om te zijn opgenomen in dit register en we tonen hiermee aan dat we de AVG en veiligheid van data erg serieus nemen.

Borgen van privacy- en informatiebeveiliging in een organisatie is uiteraard een continu proces. We blijven ons met zorg en aandacht inzetten om de kwaliteit van onze processen te waarborgen en te verbeteren. Als u hier vragen over heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Het Data Pro register vindt u hier: dataprocertificate.nl/register

Bekijk meer expertises

Performance

Naast dat webtools er mooi uitziet moeten ze uiteraard ook snel en stabiel blijven draaien.

Maatwerk

Bepaalde digitale wensen vragen maatwerk. We brengen dit graag eerst in kaart en gaan vervolgens voor jullie aan de slag.

Koppelingen

Volgens ons liggen er veel kansen voor bedrijven in het koppelen van systemen. Koppelingen maken het werken makkelijker en efficiënter.

Waarom met ons samenwerken?

Innovatief

Innovatief

We zijn innovatief,
gepassioneerd en hebben een
bak ervaring!

digitalproof

Digital proof

Wij maken jouw
bedrijfsprocessen digital proof

Creatief

Snel en flexibel

We werken snel, flexibel en
creatief!

resultaat

Resultaat

We zorgen ervoor dat jij meer
tijd overhoudt om resultaten
te behalen