1 juli: nieuwe btw-regels voor webshops

Lever je via je webshop producten aan mensen uit het buitenland? Dan moet je per 1 juli 2021 rekening houden met nieuwe btw-regels. De nieuwe regels gelden wanneer je met je Nederlandse webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaalt met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten Nederland. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Drempelwaarde fors lager

Zodra je met je webshop de drempel van 10.000 euro overschrijdt, bent je verplicht om het btw-tarief van het land van de klant te rekenen, en om deze btw daar af te dragen.

Afdragen van de btw in een andere lidstaat kan op twee manieren: via lokale registratie of via de Unieregeling. De 10.000 euro-drempel geldt overigens op jaarbasis, waarbij de drempel ook 10.000 euro is voor de periode van 1 juli t/m 31 december 2021; in 2021 is de drempel dus niet de helft (5.000 euro).

Het éénloketsysteem: OSS-regeling

Het lijkt er dus op dat er voor veel beperkt internationaal leverende webshops meer werk bij komt kijken. Aangezien een groot deel van de ondernemers op dit moment de relatief hoge drempelbedragen per land niet zal overschrijden, maar met het nieuwe drempelbedrag wellicht wel.

Toch wordt het niet alleen maar lastiger. Aangifte doen wordt namelijk makkelijker gemaakt middels de One Stop Shop (OSS) aangifte, ofwel het één loket systeem. Je hoeft dus maar 1 keer BTW aangifte te doen in Nederland en de belastingdienst regelt vervolgens de onderlinge verrekening met andere lidstaten.

Wanneer een ondernemer gebruik maakt van de OSS bestaat er in eerste instantie geen verplichting om voor de verkopen aan de consumenten een factuur uit te reiken. Wanneer de ondernemer ervoor kiest om een factuur uit te reiken dan gelden de factureringsregels van de EU lidstaat van identificatie. Wanneer de ondernemer ervoor kiest geen gebruik te maken van de OSS dan is er wel een facturatieplicht.

De OSS biedt geen oplossing voor alle situaties
Zo op het eerste gezicht lijkt de nieuwe OSS-regeling voor veel ondernemers een uitkomst en een makkelijke oplossing. Maar, schijn bedriegt! Voor veel ondernemers zal de nieuwe regeling tot extra moeilijkheden/uitdagingen leiden, omdat de OSS lang niet alle situaties dekt. Ook is het van belang bij de keuze voor de OSS, om het verleden goed te hebben geregeld. Een buitenlandse belastingdienst kan daar immers vragen over gaan stellen.

Zonder een goede inventarisatie en afweging vooraf, zal een keuze voor de OSS, achteraf nog wel eens tot onverwachte en ongewenste verrassingen kunnen leiden, waarbij de kosten hoger zijn dan voorheen. Kortom, welke keuze je ook maakt, een goed doordachte afweging op basis van feiten en omstandigheden, waarbij je zowel het verleden, heden en de toekomst meeweegt, is heel erg nodig.

Bereid je voor

Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land. Hierdoor ben je eerder btw in een ander EU-land verschuldigd dan nu het geval is. De nieuwe ingangsregels hebben gevolgen voor je bedrijfsvoering. Bereid je nu alvast voor.

Breng in kaart in welke landen je klanten wonen, hoeveel omzet je in welk EU-land behaalt en welk btw-tarief van toepassing is. In de nieuwe regelgeving ben je zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het juiste tarief en de aangifte van de juiste bedragen binnen het éénloketsysteem.
EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven. Dit heeft gevolgen voor je productprijs per land. Maak aanpassingen in je ERP-systeem voor een juiste administratie en facturatie.
Ga na hoe je de verschillende productprijzen in je webshop toont. Bij een bezoek aan je webshop wil je klant een juiste prijs inclusief btw zien. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de locatie of ingevoerde adresgegevens van je buitenlandse klant. Overleg met je boekhouder of webshop ontwikkelaar welke mogelijkheden je hiervoor hebt.

Heb je hulp nodig bij het doorvoeren van de wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer blogs

Strengere regels voor online verkopers

Lees meer

AppComm ontwikkelt plug-in voor 8vance: 'Dit scheelt veel tijd'

Lees meer

Cloudfare: sneller en veiliger!

Lees meer